Adatvédelmi nyilatkozat

Adatok

A szolgáltató neve: Invert Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 1053 Budapest, Magyar utca 52.

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-988374

Adószáma: 23996757241

Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az invert@invert.hu e-mail címen vagy a 1053 Budapest, Magyar utca 52. címre megküldött levélben lehetséges.

Tárhelyszolgálató: Olé Bt.

Tárhelyszolgáltató székhelye: 1121 Budapest, Lidérc utca 46.

Tárhelyszolgáltató e-mail címe: nethaz@nethaz.com

Weboldal

Az Invert Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Invert Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság vagy Invert Kft.) a jelen weboldalt (a továbbiakban: weboldal) tájékoztatás, továbbá a Netház / Ügyviteli és információs rendszer működtetése céljából hozta létre és üzemelteti. 

A weboldal, illetve annak egyes elemei szerzői jogi védelem alatt állnak. Az Invert Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság kizárólagosan jogosult a weboldallal, illetve a Netház / Ügyviteli és információs rendszerrel kapcsolatos személyhez fűződő és vagyoni jogok gyakorlására. 

A weboldal látogatója, illetve használója köteles tiszteletben tartani az Invert Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság fent említett személyhez fűződő és vagyoni jogait és köteles tartózkodni minden, a weboldal, illetve a Netház / Ügyviteli és információs rendszer meg nem engedett használatától.

A weboldal és a Netház / Ügyviteli és információs rendszer használata kizárólag a magán felhasználó saját céljára, illetve ingatlankezelő és könyvelő felhasználó esetén az általuk végzett feladatok ellátása céljából, az Invert Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által a felhasználó számára nyújtott szolgáltatások igénybe vétele érdekében megengedett.

A felhasználó köteles a rendelkezésére bocsátott felhasználónevet és jelszót titokban tartani, hogy ezáltal megakadályozza az adataihoz történő illetéktelen hozzáférést.

Az Invert Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a weboldal és a Netház / Ügyviteli és információs rendszer vonatkozásában bármikor jogosult változtatásokat eszközölni.

Felelősségi kérdések

Az Invert Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság nem vállal felelősséget azért, hogy a weboldalon és a Netház / Ügyviteli és információs rendszerben lévő adatok naprakészek. Nem vállal továbbá felelősséget a weboldalon, illetve a Netház / Ügyviteli és információs rendszerben fellelhető esetleges elírásokért, hibákért sem. Nem terheli felelősség az Invert Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot abban az esetben sem, ha a felhasználó felhasználónevével és/vagy jelszavával bárki visszaél, illetve visszaélt. Az Invert Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felelőssége kizárt továbbá abban az esetben is, ha a weboldal tartalmát harmadik személy jogosulatlan megváltoztatja, illetve ott téves információkat tüntet fel.

A weboldallal kapcsolatos adatvédelem (kivonat a weboldalon közzétett Adatkezelési szabályzatból)

Az Invert Kft. a www.nethaz.com, www.nethaz.eu, illetve a www.nethaz.net weboldalakon ügyviteli és információs rendszert üzemeltet, amelybe a vele szerződéses kapcsolatban álló közös képviselők, társasházak, lakásszövetkezetek személyes adatokat töltenek fel, annak érdekében, hogy az érintett (felhasználó) egyéni folyószámláját onnan bármikor lekérdezhesse, a társasházhoz, lakásszövetkezethez tartozó egyéb információkhoz hozzájusson.

 Az érintett a www.nethaz.com, www.nethaz.eu, illetve a www.nethaz.net weboldalakat  felhasználóként, a részére a társasház, vagy lakásszövetkezet képviselője által kiadásra kerülő egyéni felhasználó névvel és  jelszóval tudja használni és a tárolt adataihoz hozzáférni.

Az adatfeldolgozás célja: a folyószámla egyenlegek elektronikus úton történő nyomon követéséhez szükséges informatikai háttér biztosítása 

Az adatfeldolgozás jogalapja: az adatfeldolgozás az Invert Kft.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges /GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont/

A kezelt adatok köre: a közös képviselő, illetve arra jogosult harmadik személyek által feltöltött adatok – név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, továbbá a közhiteles nyilvántartásban szereplő adatok, valamint az érintett tulajdonát képező vagy az érintett holtig tartó haszonélvezeti jogával terhelt ingatlan címe, helyrajzi száma, nagysága, illetve az ingatlannal kapcsolatos kötelezettségek, befizetések, egyenlegek, közgyűlési jegyzőkönyvek, illetve egyéb, a társasház, vagy lakásszövetkezet képviselője által feltöltött, személyes adatokat is tartalmazható dokumentumok. 

Az adatok törlése és módosítása: Az érintett bármikor jogosult személyes adatai törlését és módosítását kezdeményezni, profiljával belépve a nem kívánt adatokat törölheti, vagy módosíthatja.

Elfelejtett felhasználónév és/vagy jelszó: Az érintett – amennyiben felhasználó nevét vagy jelszavát elfelejtette, új jelszót a társasház, vagy lakásszövetkezet képviselőjétől kérhet. 

Az adatfeldolgozás időtartama az adatok fentiek szerinti feltöltésétől az arra jogosult általi törléséig terjedő időtartam, mely az Invert Kft.-től független.

Az adatokat az Invert Kft. tárhelyszolgáltatás céljából továbbítja a mindenkori tárhely-szolgáltatója részére, amely az informatikai háttérszolgáltatások ellátása érdekében további adatfeldolgozókat vehet igénybe.

A www.nethaz.com, www.nethaz.eu, illetve a www.nethaz.net weboldalakkal kapcsolatos adatkezelési elvek jelen Szabályzat 3.4 pontjában, a weboldalakkal kapcsolatos adatkezelési szabályzat pedig az adott weboldalon érhető el.

Az Invert Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság nem felel azon weboldalak tartalmáért, amelyek weboldala az Invert Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság weboldalán megtalálható külső webhelyekre mutató linkeken keresztül érhetőek el. 

Tisztelt Partnereink,

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a továbbiakban 
ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNK HÉTKÖZNAPONTA KIZÁRÓLAG
8:30-12:30 KÖZÖTT ÉRHETŐ EL TELEFONON. 

 

Ebben az idősávban várja Horváth Tamás kollégánk is telefonos megkereséseiket. 

 

E-mailben küldött kérdéseiket / kéréseiket a lehető leghamarabb megválaszoljuk.